Program SMC Grosuplje

Program “Jasni cilji, odločna dejanja”

 

Pomembnejši projekti občine, za katere sem bomo zavzemali, so:

  • VARSTVO OTROK: izboljšanje pogojev za varstvene in osnovnošolske zavode – energetska sanacija dotrajanih objektov z novo šolo na Polici
  • KULTURA: izgradnja Kulturnega centra v Grosupljem z novo kulturno dvorano in glasbeno šolo pod eno streho
  • ZDRAVSTVO: dokončanje Zdravstvenega doma Grosuplje s sodobno 24-urno urgentno službo; zagotovitev krožne kombi linije za starostnike in težje bolnike
  • KMETIJSTVO: izgradnja centralne tržnice v Grosupljem in vzpostavitev lokalne samooskrbovalne verige
  • PROMET: prometna ureditev občine; obnova dotrajanih odsekov cest, ureditev nevarnih mest, dokončna ureditev začasnih krožišč, ureditev mirujočega prometa ter vzpostavitev “Park & Ride” sistema z avtobusno linijo 3G
  • ŠPORT: nova večnamenska športna dvorana s pokritim bazenom; ureditev trim steze na Koščakovem hribu; ureditev novih kolesarskih poti; ureditev nogometnega igrišča z umetno travo za NK Brinje
  • INFRASTRUKTURA: poplavna ureditev celotne občine Grosuplje
  • DRUŽBA:pomoč pri zaposlovanju občanov, ureditev romske problematike
  • PODJETNIŠTVO: spodbude za podjetnike in obrtnike; preučitev potreb in planiranje novih obrtnih con
  • TURIZEM: turistične znamenitosti (Županova jama, Tabor Cerovo, Radensko polje, …) povezati v celoto in oblikovati lastno turistično blagovno znamko