Ogled dvorca Štatenberg

Naš kandidat za poslanca, minister Gašperšič je današnji dan preživel v prav posebni grajski družbi. Skupaj s predsednikom državnega zbora dr. Brglezom si je najprej ogledal obnovo železniške postaje Poljčane, potem pa sta se skupaj odpravila v Makole na dvorec Štatenberg.

Dvorec Štatenberg je baročno poslopje v bližini kraja Makole na obrobju Haloz nad reko Dravinjo, ki nosi ime po prvotnem gradu Štatenberg. Ta je že sredi 13. stoletja stal v kraju Stari Grad. Stari grad Štatenberg je prvič omenjen leta 1250 kot castrum Stetenburch, ki so ga pozidali deželnoknežji fevdniki, sicer krški vazali vitezi Rogaški. Danes je dvorec v lasti podjetja Impol iz Slovenske Bistrice, zanj pa skrbita srčna grof in grofica. Občina Slovenska Bistrica je leta 1992 ribnike in dvorec z neposredno okolico razglasila za krajinski park, ki obsega 228 hektarjev.

Vabljeni k ogledu fotografij.

 

Oznake: