Minister Gašperšič v časopisu KLASJE

Dr. Peter Gašperšič: »Ko je rezultat zelo pomemben za ljudi, grem še bolj zagrizeno v akcijo.«

Ko je nastopil mesto ministra, so mu mnogi rekli, da je celo preveč strokovnjaka, a premalo politika. Peter Gašperšič pa je prepričan, da je dobro, če ima minister posluh za stroko svojega resorja. Kako naj bi sicer prišel do res pravih odločitev. Seveda pa mora minister delati kot strokovnjak in kot politik. Znati mora usklajevati in imeti posluh za stroko, spodbujati prave odločitve ter hkrati biti odločen in vztrajen.

Malokdo ve, da ste svojo poklicno pot začeli kot mladi raziskovalec Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter za svoje diplomsko delo prejeli Prešernovo nagrado. Ste na svoji karierni poti do ministra za infrastrukturo vedno delali na svojem strokovnem področju?

Lahko rečem, da imam res srečo, da sem do sedaj  delal na delovnih mestih, na katerih sem lahko uporabil svoje strokovno znanje.  Imel sem tudi priložnost, da svoje znanje s področja potresne varnosti zgradb nadgradim v Združenih državah Amerike. Iz tega področja sem tudi doktoriral. Pot me je na nato vodila v gospodarstvo. Kot vodja projektov sem sodeloval pri inženiringu gradenj za različne investitorje ter tako nadgrajeval in širil svoja strokovna znanja in kompetence v gradbeništvu, od pridobivanja del in projektiranja do izvedbe in nadzora. Nato se mi je ponudila priložnost, da sem lahko te kompetence zelo koristno uporabil pri svojem delu  na Ministrstvu za promet  in kot državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor.

In potem ste postali minister za infrastrukturo. Kako ocenjujete dosežke vaše vlade na vašem, infrastrukturnem področju?

Uspešnih infrastrukturnih projektov v našem mandatu je bilo veliko in prepričan sem, da jih zagotovo vsak državljan Slovenije zelo dobro občuti v svojem vsakdanjem življenju, saj prispevajo k njihovemu kakovostnejšemu in varnejšemu življenju. Po dolgih letih, ko se v naše ceste skoraj ni vlagalo, smo si mi zadali cilj, da v šestih letih ponovno vzpostavimo kakovostno raven državnih cest. V lanskem proračunu smo za to zagotovili 198 milijonov, letos pa 206 milijonov evrov. Na cestah se dela kamorkoli pogledate. Tudi v modernizacijo železnic smo investirali že več kot milijardo evrov in s temi investicijami še nadaljujemo. Samo tako bomo ostali del najpomembnejših mednarodnih železniških koridorjev. Naš cilj je povečanje nosilnosti in potovalnih hitrosti, preusmeritev prometa s cest na železnice in s tem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Naslednji projekt, na katerega sem ponosen, je uvedba enotne vozovnice za kombinirane prevoze z vlakom in avtobusom. V okviru spodbujanja trajnostne mobilnosti ter učinkovite rabe energije naj omenim mrežo 26-tih hitrih električnih polnilnic na avtocestnem omrežju in energetsko sanacijo na skoraj 600 stavbah. Uvedli smo elektronsko cestninjenje za tovorni promet in začeli odstranjevati cestninske postaje na avtocestah.

Ker smo lokalni časopis nas zanima, kateri so tisti infrastrukturni projekti v naši občini, ki so bili uresničeni tudi zaradi vašega vpliva in osebnega angažmana?

Najbolj sem vesel, da smo pomagali k uresničitvi začetka gradnje zahodne obvoznice v Ivančni Gorici z železniškim nadvozom in krožiščem pri podjetju Akrapovič ter izgradnjo ceste vse do Stične oziroma šolskega centra. Ta povezovalna cesta je izrednega pomena za nadaljnji razvoj občine in bo rešila izredne prometne razmere, ki ste jim priča prebivalci občine vsako jutro in v popoldanskem času. Vem, da se je o tem projektu govorilo že vsaj dva vladna mandata, in če me vprašate, zakaj se ni uresničil že prej, odgovora na to vprašanje ne poznam. Moram pa posebej pohvaliti sodelovanje z županom in občinsko upravo na tem in ostalih infrastrukturnih projektih v vaši občini. Infrastruktura je tista, ki ima zelo velik pomen,  povezuje ljudi in vpliva na razvoj gospodarstva ter celotne družbe v vaši občini. Zato smo se še posebej trudili, da bi vam in celi Sloveniji na teh področjih zagotovili več, ko je bilo sprva načrtovano. Zelo sem vesel, da nam je vsem skupaj to tudi uspelo uresničiti.

Omenili ste, da se pripomogli k uresničevanju tudi drugih infrastrukturnih projektov v Ivančni Gorici …

Zaradi pomembnosti za vašo občino sem izpostavil samo projekt izgradnje zahodne obvoznice,nadvoza in krožišč. Res je, v občini Ivančna Gorica smo naredili veliko: začeli smo z modernizacijo regionalne ceste Ivančna Gorica-Radohova vas, uredili in osvetlili nevaren avtocestni izvoz oziroma priključek v Višnji Gori, pomagali smo, da je letališče v Šentvidu pri Stični dobilo ustrezen status, modernizirali smo cesto Zagradec-Žvirče, mimo Krške vasi in še nekaj drugih manjših cest, pomembnih za lokalne prebivalce, uredili in zgradili križišča in prehode za pešce. Izvaja se tudi asfaltiranje ceste Krka-Luče, ki bo še bolj povezala ivanško in grosupeljsko občino. Nekaterim projektom v vaši občini pa smo tudi že zagotovili sredstva in še čakajo na realizacijo v letošnjem in prihodnjih letih.

Zdi se, da se je vašemu mandatu resnično največ naredilo na manj odmevnih projektih posodobitve ali izgradnje nove infrastrukture, ki pa jih lokalno prebivalstvo najbolj občuti. Projekt drugi tir se nam in našim občanom zdi vse preveč oddaljen in imamo občutek, da ne bo vplival na življenje in delo v naši občini.

Ko sem postal minister za infrastrukturo, sem se odločil, da bom vsaj en dan na teden preživel na terenu in tam preveril, kako potekajo in se izvajajo projekti. Vedno me je zanimalo, s kakšnimi težavami se srečujejo ljudje, težko je namreč iz pisarne reševati konkretne infrastrukturne probleme in predlagati optimalne rešitve, cenovne in funkcionalne. Zato je   vedno na terenu z mano ekipa,  da skupaj poskušamo poiskati strokovne rešitve konkretnih infrastrukturnih problemov. In morda je ta naravnanost in prava ekipa sodelujočih in sogovornikov pripomogla k uresničitvi tudi večjega števila manjših infrastrukturnih projektov, seveda v sodelovanju z občinami.

Projekt drugega tira med Divačo in Koprom pa je razvojni projekt, ki bo imel pozitivne posledice za vso Slovenijo in ga boste občutili tudi občani. Večina tranzitnega tovornega prometa bo preusmerjena na vlake in tako bomo razbremenili ceste, kar je pomembno iz okoljskega vidika. Ob tem bomo privarčevali veliko sredstev pri vzdrževanju in rekonstrukcijah cest, na katere ima težki tovorni promet velik negativni vpliv. Tako bomo lahko več sredstev vlagali v  razvoj infrastrukture, zdravstvo, šolstvo, šport …

Kot kaže, bomo v nekaj prihodnjih letih postala tudi kolesarjem bolj prijazna občina.

Res je. Kolesarjenje postaja vse večji izziv sodobnega časa. Do sedaj je bilo na področju državnih kolesarskih povezav v Republiki Sloveniji zgrajenih oziroma urejenih 261 km povezav. V letošnjem letu bomo vzpostavili še kolesarsko povezavo od Ljubljane do mejnega prehoda Obrežje, in sicer po dolini Krke in dolini Save. In v naslednjem letu od Maribora oz. avstrijske in madžarske meje do Kopra oz. meje s Hrvaško in Italijo. Naš cilj je vzpostaviti t.i. kolesarski križ, podobno kot imamo avtocestnega. In na ta kolesarski križ se bodo navezale posamezne regionalne kolesarske poti, kot je skoraj 40 kilometrov dolga kolesarska povezava, ki bo šla skozi občine Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Žužemberk in Dolenjske Toplice. Prihodnji teden bomo z župani podpisali dogovor o sodelovanju na tem projektu. Vsaka vožnja s kolesom pomaga ohranjati našo Slovenijo zeleno, prijazno turistom in našim zanamcem.

Zdi se, da ste še posebej veliko pozornosti namenili ravno projektom v naši in sosednjih občinah …

Morda se tako zdi, saj prihajam iz teh krajev. Rojen sem namreč v Novem mestu, sedaj pa z družino že 18 let živim v Grosuplju. Pozoren sem na izvajanje prav vseh infrastrukturnih investicij. Sem pa posebej vesel vsakega projekta, ki se dela v občinah Ivančna Gorica, Dobrepolje in Grosuplje, ali v drugih dolenjskih občinah, ker si želim, da bi tudi tu imeli boljše ceste, ki bi nam omogočale varnejša in hitrejša potovanja in boljšo kakovost življenja. Prepričan sem, da lahko vedno pri vseh stvareh naredimo še več in še boljše. Sam sem oče treh otrok in mi ni vseeno, kako se bo Slovenija razvijala naprej.

Če vas zdaj kar konkretno vprašam, kaj je vlada pod vodstvom SMC dobrega naredila za občine Ivančna Gorica, Grosuplje in Dobrepolje?

Odgovoril bom kar kratko in jedrnato. Z investicijami v ceste smo omogočili učinkovitejšo in varnejšo mobilnost, zagotovili smo boljše pogoje za rast in hitrejši razvoj gospodarstva, zmanjšala se je brezposelnost in kar me še posebej veseli, odpirajo se nova delovna mesta, mladi pa imajo varnejši in bolj optimističen jutri

Nam na kratko lahko iz volilnega programa vaše stranke SMC navedete tiste projekte, ki jih bomo lahko v primeru izvolitve konkretno občutili tudi prebivalci občine Ivančna Gorica?

Seveda. Izvedli bomo rekonstrukcijo starega odseka avtoceste Grosuplje-Višnja Gora, popolno obnovo regionalne ceste Ivančna Gorica – Bič, obnovili železniška postajališča v občini in celostno urediti poplavno varnost v ivanški občini. Veliko energije bomo usmerili v razvoj podeželja, zlasti ekološkega kmetovanja, zelenega ter kulturnega turizma in promocijo turističnih točk, kjer je vaša občina že naredila konkretne korake. Podpiramo posodobitev smučarskega in skakalnega centra Polževo, posodobitev bazena v Višnji Gori in izgradnjo kolesarskih stez ter pločnikov v celotni občini. Naš cilj je tudi ‘starostnikom prijazna občina’. V Ivančni Gorici moramo poskrbeti za prijazno in kakovostno staranje v domačem okolju, ko pa to ni več mogoče, morajo ljudje dobiti možnost, da se preselijo v sodoben dom za starejše ali v varovano in oskrbovano stanovanje v Ivančni Gorici.

Kandidirate tudi za poslanca v našem volilnem okraju. Kako se boste kot poslanec prizadevali za razvoj našega okolja?

Bom poslanec, ki bo prisluhnil konkretnim potrebam občank in občanov Grosuplja, Ivančne Gorice in Dobrepolja. Zavzemal se bom za projekte, ki bodo omogočili večjo kakovost življenja predvsem za mlade, podjetnike, upokojence in invalide.

Kot vaš poslanec si bom prizadeval, da bodo imena občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje, večkrat in glasno odmevala v parlamentarni dvorani.