Minister za infrastrukturo ponovno v Ivančni Gorici

Ministru za infrastrukturo dr. Petru Gašperšiču je svetniška skupina SMC ponovno izpostavila prepočasno razreševanje prometne problematike v občini Ivančna Gorica, še zlasti izgradnjo zahodne obvoznice s krožiščem pri Akrapoviču in popolne rekonstrukcije regionalne ceste Ivančna Gorica–Bič. Ker je bil z navedeno problematiko že seznanjen na lanski okrogli mizi, ga je svetniška skupina SMC zaprosila, da nas ponovno obišče.

V petek, 9. decembra 2016 je tako v pisarni župana prišlo do delovnega srečanja z ministrom in njegovo delegacijo, v kateri sta bila še g. Tomaž Wilenpart iz DRSI-ja in mag. Zvonko Zavasnik iz Direktorata za kopenski promet.
Z ministrove strani smo dobili zagotovilo, da so projekti za t.i. zahodno obvoznico z navedenim krožiščem v zaključni fazi in bi do začetka gradnje lahko prišlo že v letu 2017.

V prvi polovici januarja pa bo prišlo do ponovnega ogleda celotne trase regionalne ceste Ivančna Gorica–Bič, na podlagi katerega se bo v nadaljevanju pristopilo k pripravi potrebne infrastrukturne dokumentacije za celovito rekonstrukcijo omenjenega odseka. Prav tako se bo opravil ogled regionalne ceste v naselju Gabrovčec, kjer je nujno potrebno pristopiti k izvedbi bolj varnega avtobusnega postajališča in pešcem, zlasti šolarjem, zagotoviti varen prehod, saj je ta odsek ceste popolnoma nemogoče varno prečkati.

Svetnice svetniške skupine SMC: Biljana Gartner, Nataša Lukman, Sonja Maravič in Kristina Zadel